header

Welkom op de website van Huisartsenpraktijk de Meidoorn

Contact & locatie

Brugsestraat 34
8020 Oostkamp
Tel: 050 82 34 21
info@praktijkdemeidoorn.be


Beste patiënten,

Er is nog steeds 1 collega uitgevallen. Dr. Marnix Vanpoucke is terug part-time aan het werk. Daardoor zijn er soms minder consultatiemogelijkheden. We doen keihard ons best om dezelfde kwaliteitsvolle zorg te leveren. Om die reden doen we een beroep op vervangartsen en hebben wij ook gekozen om op zaterdag niet meer te werken.

Graag uw begrip voor de situatie.

 

CORONATEST IN HET KADER VAN EEN REIS NAAR HET BUITENLAND

Voor COVID-testen in het kader van een reis naar het buitenland zijn er verschillende opties. Deze testen vallen buiten RIZIV-terugbetaling en kosten 47,18€.

U kunt vanaf nu 7/7 terecht in testcentrum Daverlo tussen 13:00 en 15:30 zonder afspraak en zonder CTPC-code. Voor reistesten volgt u een aparte stroom, zodat dit uiterst veilig verloopt. Er wordt u een emailadres gevraagd waarop het resultaat in de gewenste taal wordt doorgestuurd door het labo. De factuur wordt u per post verstuurd. 

Vanaf 1 juni kan je ook bij labo AML West te Ardooie terecht voor een test als vertrekkende reiziger. Zij werken enkel op afspraak (0495/30.04.86). Meer info via  https://www.laboardooie.be/nl/covidtest


INFO BETREFT REIZEN NAAR HET BUITENLAND : https://www.domusmedica.be/actueel/reizen-naar-een-ander-land

 

VACCINATIEBEWIJS  AFDRUKKEN : 

https://brusselshealthnetwork.be/   Inloggen als patiënt met ID-kaartlezer of ItsMe. 

 

HEB JE EEN TESTCODE ONTVANGEN VOOR EEN CORONATEST?

Via www.testcovidnwvl.be kan je met deze code zelf een afspraak voor een corona-test vastleggen. De testresultaten kan je raadplegen via www.cozo.be .

Een code krijg je ofwel via contacttracing na een hoogrisicocontact met iemand met corona (test op dag 7 na laatste contact) ofwel via ons als je symptomen hebt en aan de gevalsdefinitie voldoet. Hiervoor bel je ons op en na een telefonisch consult krijg je de testcode.

Op www.testcovidnwvl.be vind je ook antwoorden op praktische vragen rond COVID-testen: Wanneer wordt er getest? Wat is isolatie en quarantaine? Waar zijn de testcentra? Hoe vind ik mijn testresultaat?

 

CORONAVACCINATIE

Meer informatie over het corona-vaccin kan je vinden op www.laatjevaccineren.be/covid-19-vaccinatie

 

Informatie ivm COVID-19 pandemie

Beste patiënt,

In verband met de COVID-19 pandemie zijn er een aantal wijzigingen in de praktijk.

Het binnenkomen van de praktijk is enkel nog toegelaten met mondmasker, ook als je enkel komt om documenten af te halen.

Gelieve bij het binnenkomen van de praktijk  je handen te ontsmetten.

Stoelen in de wachtzaal staan minimum anderhalve meter van elkaar.

Kom bij voorkeur alleen naar je afspraak en kom niet te vroeg. Zo vermijden we een te volle wachtzaal.

Online afspraken kunnen gemaakt worden, mits je aan de voorwaarden voldoet (dus geen verkoudheids- of andere COVIDklachten hebt).

Bij mogelijks COVID19-gerelateerde klachten kunt u nog steeds op ons telefonisch advies rekenen.

Wij willen ook vragen om medische vragen telefonisch te stellen en niet via mail. Telefonisch kan een veel betere inschatting gemaak worden van het probleem. Als we bezig zijn met een consultatie noteren we uw nummer en bellen we uw terug op een ander moment.

Het zijn vreemde tijden, die onze manier van werken sterk beïnvloeden. We proberen zo goed mogelijk onze warme zorg te blijven uitoefenen ondanks deze omstandigheden en danken u voor uw begrip en medewerking!

 
De artsen van de De Meidoorn.

------------------------------------

 

Helaas komt het regelmatig voor dat een patiënt zonder te verwittigen wegblijft op een afspraak. Hierdoor kunnen wij deze tijd niet inzetten voor een andere patiënt. Gelieve daarom steeds (tijdig) op voorhand te laten weten wanneer u een afspraak wilt annuleren. Zoniet kan een wegblijftarief aangerekend worden. 


PATIENTENSTOP !

Om de kwaliteit van onze zorg te bewaken en de wachttijden te beperken, kunnen wij geen nieuwe patiënten inschrijven, met uitzondering van familie van reeds ingeschreven patiënten die op hetzelfde adres woont, en ouders/schoonouders van reeds ingeschreven patiënten die naar het rusthuis in Oostkamp verhuizen.

Vanaf februari 2018 hebben wij dus een patiëntenstop. Wij zullen op geregelde tijden evalueren. Alleen op deze manier kan er voldoende zorg en aandacht besteed worden aan onze reeds ingeschreven patiënten.
Bij acute nood of bij afwezigheid van de eigen huisdokter kunt u uiteraard bij ons terecht.

 


 Belangrijk :
Afspraken, huisbezoeken, voorschriften en medische kwesties kunnen niet per mail aangevraagd of besproken worden. Voorschriften en attesten worden uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging. Vraag daarom tijdens uw raadpleging voldoende medicatievoorschriften aan de arts. Het RIZIV laat niet toe dat voorschriften los van een consultatiemoment gemaakt worden.
Gelieve voor praktische zaken bij voorkeur in de voormiddag te bellen. De door u aangevraagde documenten blijven gedurende 2 weken beschikbaar aan de balie. Kom ze tijdig ophalen.


Gelieve, behoudens dringende gevallen, ons moment van patiëntenoverleg en middagpauze, tussen 12u30 en 14u00 te respecteren.

 

 

 

 

 

 

Wachtdienst

 

Dokter

Vanaf vrijdagavond 19:00 t.e.m. maandagmorgen 08:00, en ‘s nachts in de week kan je voor dringende gevallen een beroep doen op de wachtdienst van Noord West-Vlaanderen op het nummer 1733.

 

Op zaterdagvoormiddag van 8:30 t.e.m. 11:00 (m.u.v. juli en augustus) kan je een arts uit de praktijk bereiken.

 

Apotheek

Via onderstaande link kan u makkelijk de apotheker van dienst in uw omgeving zoeken
www.apotheek.be/apotheker/apotheek-van-wacht