header

Welkom op de website van Huisartsenpraktijk de Meidoorn

Contact & locatie

Brugsestraat 34
8020 Oostkamp
Tel: 050 82 34 21
info@praktijkdemeidoorn.be

NIEUWS

Dr. Marnix Vanpoucke en dr. Lut Depoorter zijn met verlof van 21 april t.e.m. 29 april '22.


Vanaf 21 februari 2022 verwelkomen we Dr. Bernadette Humy, een nieuwe collega-arts in onze praktijk. 


Vanaf januari zal Dr Johan Naesens ons af en toe komen helpen op de consultaties. Wij danken onze jong-gepensioneerde collega voor de ondersteuning in deze drukke periode!


INFORMATIE IVM CORONA


Nieuw vanaf 25/01/2022 :

* Het formulier waarbij je als patiënt een CTPC code kan aanvragen na een positieve zelftest: Formulier positieve zelftest (info-coronavirus.be) 

 

Een handig overzicht in verband met testen op corona vind je ook op www.mijncoronatest.be


Wat te doen bij mogelijke COVID-klachten?

 

Heb je klachten die mogelijk op COVID kunnen wijzen (ook bij een simpele verkoudheid), dan kan je via het ‘Self Assessment Testing’ formulier nagaan of je in aanmerking komt voor een COVID-test.  Als dat zo is, kan je een testcode aanmaken. Met deze code kan je ofwel een sneltest bij de apotheek laten afnemen (enkel de eerste 5 dagen van je symptomen), ofwel een afspraak boeken in een testcentrum voor een PCR-test via www.testcovidnwvl.be. Bij de apotheek heb je het resultaat na 15 minuten, bij het testcentrum meestal binnen de 24 uur, afhankelijk van de drukte.

Heb je een positieve test afgelegd, ga in isolatie en bel ons op, via een telefonische consultatie leggen we uit wat er moet gebeuren en maken we de nodige documenten op.

Enkel na een negatieve test afgenomen door de apotheker of in het testcentrum, mag je op consultatie komen. Een negatieve zelftest is niet voldoende.

Uiteraard mag je ons steeds telefonisch contacteren als je ongerust bent over je klachten, we kijken dan hoe we je het best kunnen helpen.


Wat te doen bij een hoog-risico-contact?


Dit hangt af van je vaccinatiestatus.


Heb je je laatste prik van je basisvaccinatie minder dan vijf maanden geleden gehad of kreeg je reeds een boosterprik, dan moet je niet in quarantaine en niet getest worden. Je moet de eerste 10 dagen wel continu een mondmasker dragen in binnenruimtes en de nodige afstand bewaren tegenover andere mensen. Wij raden ook ten stelligste aan geen sociale contacten te hebben buiten je eigen huishouden. Bij de minste symptomen (dus ook ‘banale’ verkoudheidsklachten), moet je je zeker laten testen door de apotheker of in een testcentrum, een zelftest is dan niet voldoende.


Is de laatste prik van je basisvaccinatie meer dan 5 maanden geleden en kreeg je je boosterprik nog niet, dan moet je na een hoogrisicocontact in quarantaine gedurende minimum 3 dagen, vanaf dag 4 na het contact mag je uit quarantaine op voorwaarde dat je tot en met dag 10 dagelijks een negatieve zelftest aflegt, een mondmasker draagt in binnenruimtes en de nodige afstand bewaart tegenover andere mensen. Deelname aan activiteiten waarbij het dragen van een mondmasker niet mogelijk is (bv. restaurantbezoek) kan niet. Als je klachten hebt (ook ‘banale’ verkoudheidsklachten), moet je je laten testen door de apotheker of in een testcentrum, een zelftest is dan niet voldoende.


Ben je niet gevaccineerd, dan moet je na een hoogrisicocontact in quarantaine gedurende minimum 6 dagen, vanaf dag 7 na het contact mag je uit quarantaine op voorwaarde dat je tot en met dag 10 dagelijks een negatieve zelftest aflegt, een mondmasker draagt in binnenruimtes en de nodige afstand bewaart tegenover andere mensen. Deelname aan activiteiten waarbij het dragen van een mondmasker niet mogelijk is (bv. restaurantbezoek) kan niet. Als je klachten hebt (ook ‘banale’ verkoudheidsklachten), moet je je laten testen door de apotheker of in een testcentrum, een zelftest is dan niet voldoende.

 

Kinderen volgen de regels zoals die van toepassing zijn voor de volwassenen waarbij ze verblijven. Indien dus één van de ouders in quarantaine moet blijven of getest worden omwille van een huisgenoot met COVID-19, dan dient het kind gedurende dezelfde periode ook in quarantaine te verblijven of getest te worden.


Test nodig voor het buitenland?


Een code aanmaken en afspraak boeken kan via www.mijngezondheid.be


Waar vind ik mijn testresultaat?


Testresulaten zijn, net als andere labo-resultaten en specialistenverslagen te vinden op www.cozo.be of via www.mijngezondheid.be


COVID-vaccinatie bij kinderen


4 redenen om je kind te laten vaccineren:

1. Vaccinatie zorgt voor minder besmettingen en dus minder quarantaines. Dat betekent dat het leven van je kind minder verstoord wordt. Want ongestoord
blijven spelen en naar school gaan, is goed voor het welzijn en de ontwikkelingskansen van je kind.

2. Het beschermt je kind tegen ziekte door corona. Ook al worden kinderen niet vaak ziek door corona, toch vermijd je beter het kleine risico op ernstige ziekte. Duiken er later nieuwe varianten op, dan is het mogelijk dat het vaccin minder goed werkt. Maar het biedt nog altijd meer bescherming dan niet gevaccineerd zijn.

3. Immuniteit door vaccinatie is beter en langduriger dan door besmetting. Ook als je kind al eens besmet werd met het coronavirus, kan het opnieuw besmet geraken. Na vaccinatie is de kans op ziekte kleiner. Immuniteit na een besmetting neemt sneller af.

4. Het beschermt iedereen waarmee je kind contact heeft: ouders, grootouders, broers en zussen. Als je kind gevaccineerd is, is de kans kleiner dat hij of zij besmet
geraakt en een besmetting doorgeeft aan andere mensen.


Voor alle informatie rond COVID en COVID-vaccinatie


www.info-coronavirus.be en www.laatjevaccineren.be/covid-19-vaccinatie

 

PATIENTENSTOP

Om de kwaliteit van onze zorg te bewaken en de wachttijden te beperken, kunnen wij geen nieuwe patiënten inschrijven, met uitzondering van familie van reeds ingeschreven patiënten die op hetzelfde adres woont, en ouders/schoonouders van reeds ingeschreven patiënten die naar het rusthuis in Oostkamp verhuizen.

Sinds februari 2018 hebben wij dus een patiëntenstop. Alleen op deze manier kan er voldoende zorg en aandacht besteed worden aan onze reeds ingeschreven patiënten.
Bij acute nood of bij afwezigheid van de eigen huisdokter kunt u uiteraard bij ons terecht.

 
Belangrijk :

Helaas komt het regelmatig voor dat een patiënt zonder te verwittigen wegblijft op een afspraak. Hierdoor kunnen wij deze tijd niet inzetten voor een andere patiënt. Gelieve daarom steeds (tijdig) op voorhand te laten weten wanneer u een afspraak wilt annuleren. Zoniet kan een wegblijftarief aangerekend worden. 

Afspraken, huisbezoeken, voorschriften en medische kwesties kunnen niet per mail aangevraagd of besproken worden. Voorschriften en attesten worden uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging. Vraag daarom tijdens uw raadpleging voldoende medicatievoorschriften aan de arts. Het RIZIV laat niet toe dat voorschriften los van een consultatiemoment gemaakt worden.
 

Gelieve, behoudens dringende gevallen, ons moment van patiëntenoverleg en middagpauze, tussen 12u30 en 14u00 te respecteren.

 

 

 

 

 

 

www.testcovidnwvl.be 

Wachtdienst

 

Dokter

Vanaf vrijdagavond 19:00 t.e.m. maandagmorgen 08:00, en ‘s nachts in de week kan je voor dringende gevallen een beroep doen op de wachtdienst van Noord West-Vlaanderen op het nummer 1733.

 

Op zaterdagvoormiddag van 8:30 t.e.m. 11:00 (m.u.v. juli en augustus) kan je een arts uit de praktijk bereiken.

 

Apotheek

Via onderstaande link kan u makkelijk de apotheker van dienst in uw omgeving zoeken
www.apotheek.be/apotheker/apotheek-van-wacht