header

Visie

Wij huisartsen vinden het een uitdaging niet alleen oog te hebben voor je ziektetoestand, maar je te willen bijstaan in het verbeteren van je gezondheid als geheel, met al zijn lichamelijke, geestelijke en sociale facetten. Het is voor ons dan ook belangrijk om zo goed mogelijk te communiceren over ziekte EN gezondheid, en om belangrijke medische beslissingen zo veel mogelijk in overleg met jou te nemen.

 

MEDISCH

Door met meerdere artsen samen te werken krijgen we de mogelijkheid om de snel evoluerende geneeskundige wetenschap op de voet te volgen. Door een betere organisatie van de praktijk krijgt elke arts wat meer tijd om bijscholingen te volgen. Zo kunnen we je een betere kwaliteit van zorgen en een betere dienstverlening geven. Daarnaast heeft ook iedere arts meer mogelijkheden om een eigen familiaal en sociaal leven te leiden. 

Wij werken samen met hetzelfde elektronisch medisch dossier. Er is dagelijks praktijkoverleg waarbij we wat moeilijkere medische patiëntenproblemen bespreken, en zorgen voor een continuïteit in de zorgverstrekking. Door onze kennis samen te brengen proberen we optimaal te helpen...

Wat betekent dat voor jou? Elke dokter van de praktijk kan je helpen. Je voorkeur voor een bepaalde arts wordt zoveel mogelijk gerespecteerd. De andere artsen staan tot je beschikking wanneer je eigen huisarts afwezig is of niet onmiddellijk bereikbaar is.

 

PRAKTISCH

Je huisarts: 

 • Gidst je in het ruime aanbod van onderzoeks- en verwijsmogelijkheden. Wanneer naar welk onderzoek of welke specialist, en volgt de verslagen op
 • Weet raad bij al je gezondheidsvragen· Helpt bij de administratie voor allerlei attesten· Onderzoekt, wanneer nodig, je gehele lichaam· Schrijft noodzakelijke medicatie voor· Begeleidt je zwangerschap vanaf het prille begin· Draagt zorg voor de noodzakelijke vaccinaties· Maakt op het juiste ogenblik een uitstrijkje en doet een borstonderzoek
 • Adviseert de juiste pilkeuze en onderzoekt gynecologische klachten door klinisch onderzoek en microscopie
 • Snijdt een oppervlakkig gezwelletje weg· Verzorgt een opgelopen wonde en hecht ze indien nodig· Werkt samen met de verpleegkundige, diëtist, psycholoog, podoloog, kinesist, sociale diensten
 • Steunt steeds, ook in je laatste levensfase, en maakt palliatieve zorg, levenstestament, euthasanievraag… bespreekbaar
 • Schoolt zich regelmatig bij en werkt mee aan wetenschappelijke projecten· Behandelt je sportletsels
 • Voert spirometrie (longfunctie onderzoek) uit, en neemt EKG af
 • Onderzoekt en behandelt je zieke baby of kind
 • Behandelt orthopedische problemen zoals verstuikingen en onverwikkelde breuken, al of niet door middel van gips
 • Onderzoekt en behandelt oog- en oorproblemen die tot de eerstelijnsgeneeskunde behoren (vreemd voorwerp, oorstop, ontstekingen etc…)
 • Vervangt andere huisartsen tijdens de wachtdienst of na onderlinge afspraak en stuurt hiervan een verslag door naar de huisarts van de patiënt· Blijft de behandelende arts, ook als de patiënt naar het rusthuis verhuist· Biedt de mogelijkheid tot het volgen van een (huisartsen)stage en begeleidt huisartsen in opleiding

 

PRINCIPIEEL

Samen waken we over enkele voor ons belangrijke basisprincipes zoals

 • Het rationeel omgaan met medicatie en enkel die producten voorschrijven die de kritische toets van de wetenschap doorstaan.
 • Gezondheidspolitiek standpunt: ijveren voor een betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg.

 

HAIO

Om huisarts te worden volg je 9 jaar opleiding. Na 6 universitaire jaren krijg je het diploma van basisarts. Alvorens je zelfstandig als huisarts mag werken dien je nadien nog 3 jaar beroepsopleiding te volgen. HAIO staat dan ook voor Huisarts In Opleiding. Dit is een beetje te vergelijken met een assistent in het ziekenhuis die wordt opgeleid tot specialist. De HAIO is dus al afgestudeerd als arts en mag dan ook zelfstandig raadplegingen en huisbezoeken doen. De opleiding verloopt onder toezicht van de universiteit en de erkenningscommissie van Federale Overheidsdienst van Volksgezondheid (FOD). 


STUDENT

De praktijk heeft in samenwerking met Universiteiten soms een student geneeskunde die de consultaties meevolgt. Dit zal steeds vooraf worden gesignaleerd aan de patiënten, via een aankondiging in de wachtkamer. Het is de patiënt steeds toegestaan de dokter privé te raadplegen (zonder student aanwezig); informeer het secretariaat hier dan op voorhand over.